Nieuwe opzet van de nationale ranglijst

10 jan 2015

Het nieuwe FootGolf-jaar is aangebroken. In de winterperiode zijn, op de wintercompetitie na, geen FootGolf-activiteiten. Dat zorgt er voor dat we de tijd hebben gehad om een aantal zaken nieuw te ontwikkelen of te verbeteren. Een van de zaken die we een nieuwe jas hebben gegeven is de nationale ranglijst. 

In de versie die we vorig jaar gebruikten waren de spelers die veel speelden flink in het voordeel, alle behaalde punten werden namelijk bij elkaar opgeteld. Om de ranglijst meer op kwaliteit in te kunnen richten is gekozen voor een nieuwe opzet. Vanaf dit jaar ontvangen alle spelers op basis van hun prestaties punten, waarna het gemiddelde van de beste 7 resultaten van de afgelopen twaalf maanden de ranking bepaald. 


Uitleg
De verschillende toernooien en wedstrijden zijn in vier verschillende klassen ingedeeld, oplopend in sterkte. In de eerste categorie vallen de wintercompetitie, de nieuw op te richten zomercompetitie en de FootGolf Classics. Afhankelijk van het aantal deelnemers (minder dan dertig, tussen 30 en 60, en meer dan 60) worden er punten aan prestaties toegekend. 

In de tweede categorie bevinden alle NK Voorronden zich én de zwakker bezette internationale toernooien. Ook hier is het aantal deelnemers belangrijk bij de puntentoekenning.

De derde categorie heeft een tweetal speciale NK Voorronden (Amsterdam en Spaarnwoude), de slotdag van de Capital Cup, het Europees Kampioenschap van de EFGF en ten slotte internationale toernooien met twee sterren (dit lichten we zo toe).

De zwaarste categorie enkel de sterkste toernooien: de NK Finale, het algemeen klassement van de Capital Cup, het Wereld Kampioenschap (is nog niet gepland) en internationale toernooien met drie sterren.


Buitenlandse toernooien
De internationale toernooien zijn in drie categorien ingedeeld. De events met drie sterren moeten tenminste 10 verschillende nationaliteiten hebben en tenminste 25 spelers uit de A-klasse.

De events met twee sterren dienen tenminste vijf nationaliteiten te bevatten en tenminste 25 spelers uit de A of B-klasse. 

De events met 1 ster vinden plaats in het buitenland, bevatten tenminste twee verschillende nationaliteiten en voldoen niet aan de bovenstaande twee eisen. 


Welke landen zitten in de A-en B-klassen?

A: Argentinië, Zwitserland, Nederland
B: België, Duitsland, Engeland, Hongarije, Italië, Noorwegen
C: alle overige nationaliteiten

 

De puntentabel:


 

 

Vorige